ความรู้เบียร์

3 ประเภทของการหมักเบียร์

3 ประเภทหลักๆ ของการหมักเบียร์


เบียร์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามยีสต์ที่ใช้ในการหมักเบียร์ซึ่งแบ่งออกเป็น ยีสต์หมักลอยผิว, ยีสต์หมักนอนก้น, และยีสต์ธรรมชาติ


1) Top Fermentation (ยีสต์หมักลอยผิว)
หรือที่รู้จักในชื่อ Top-Cropping หรือ Warm Fermentation

คำว่า “Top-Fermenting” มักจะหมายถึง Ale Yeasts (ยีสต์ที่ทำงานด้านบนของน้ำเบียร์)

Ale Yeasts คือเชื้อยีสต์ที่จะลอยตัวอยู่ที่ผิวหน้ำของเบียร์เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมัก การหมักจะอยู่ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 15 – 22 องศาเซลเซียส การหมักใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 4 สัปดาห์

ตัวอย่างเบียร์ ประเภทยีสต์หมักลอยผิว

  • Ales (เอล)
  • Porter (พอร์ทเทอร์)
  • Stout (สเตาท์)
  • Wheat Beer (วีทเบียร์)

2) Bottom Fermentation (ยีสต์หมักนอนก้น)
หรือที่รู้จักในชื่อ Bottom-Cropping หรือ Cool Fermentation

คำว่า “Bottom-Fermenting”  มักจะหมายถึง Lager Yeasts (คือยีสต์ที่ทำงานด้านล่างของน้ำเบียร์)

Lager Yeasts คือเชื้อยีสต์ที่จะจมอยู่ที่ก้นภาชนะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมัก การหมักจะอยู่ที่อุณหภูมิเย็นประมาณ 4 – 10 องศาเซลเซียส การหมักใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 เดือน 

ตัวอย่างเบียร์ ประเภทยีสต์หมักนอนก้น

  • Lagers (ลาเกอร์)
  • Pilsners (พิลส์เนอร์)
  • Bocks (บ็อค)

3) Spontaneous Fermentation “Wild Yeast” (ยีสต์ธรรมชาติ)

Wild Yeast คือเชื้อยีสต์ที่อยู่ในอากาศตามธรรมชาติไม่ได้ใช้เชื้อที่เพาะเลี้ยง การหมักเบียร์อย่างเป็นธรรมชาติคือปล่อยให้ปัจจัยสภาพแวดล้อม (อากาศ, ผนัง, ไม้, ถัง) มีผลต่อลักษณะและรสชาติของเบียร์ ผลลัพธ์คือเบียร์ที่มีรสเปรี้ยว การหมักแบบนี้แตกต่างจากกระบวนการผลิตเบียร์ส่วนใหญ่ซึ่งการหมักจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

ตัวอย่างเบียร์ ประเภทยีสต์ธรรมชาติ

  • Lambic (ลัมบิค)

Leave a Reply