บริการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า

บริการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า 
ในประเทศไทย

บริการสำหรับผู้ผลิตสินค้า

Distribution Centers

ศูนย์กระจายสินค้าในในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Logistics

 หน่วยรถเงินสดและรถขนส่ง รองรับการจัดส่งแบบ B2B และ B2C

Sales Team

ทีมขายที่มีประสบการณ์และกลยุทธ์การตลาด

Omni Marketing

สร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ไร้รอยต่อผ่าน การเชื่อมต่อช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

Distribution Channels

เครือข่ายร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก และ HORECA

Tech Platform

เชื่อมต่อระบบเทคโนโลยี บิ๊กดาต้า และซัพพลายเชน

บริการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค

EAT ดำเนินการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพไปยัง ผู้ค้าส่ง, ผู้ค้าปลี และ HORECA ในประเทศไทยและต่างประเทศ