บริการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า

บริการสำหรับผู้ผลิตสินค้า

Warehousing, Sales, and Distribution

Distribution Centers

ศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ

Logistics

 หน่วยรถเงินสดและรถขนส่ง

Sales Team

ทีมขายที่มีประสบการณ์และกลยุทธ์การตลาด

O2O Marketing

สร้างคอนเทนต์โปรโมชั่น ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

Distribution Channels

 เครือข่ายร้านค้าส่งและปลีกกว่า 300 แห่ง

Omni Retail

ช่องทางขายออนไลน์และออฟไลน์ 

บริการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค

EAT ดำเนินการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่และกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพไปยังร้านค้าส่งและปลีก
ขยายธุรกิจของคุณกับ EATCONNECTION

เข้าร่วมเครือข่ายของเรา