Careers

เข้าร่วมกับเรา

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

EatConnection อยู่ในภารกิจปฏิวัติอุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีกของโลกโดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูล 

มองหามืออาชีพที่มีความสามารถ ไฟแรง พร้อมที่จะเรียนรู้ มาร่วมทีมกับเรา !!

Sales Manager

(Full-Time 1 ตำแหน่ง)

Digital Marketing Manager

(Full-Time 1 ตำแหน่ง)