Export & Distribution Platform

New Retail Ecosystem

บริการส่งออกครบวงจร

ส่งออกสินค้าไทยไปตะวันออกกลาง

บริการกระจายสินค้าในตะวันออกกลาง และประเทศไทย

กระจายสินค้าไปยัง ผู้ค้าส่ง, ผู้ค้าปลีก, HORECA และส่งตรงถึงผู้บริโภค

แพลตฟอร์มการค้าส่งและค้าปลีก OmniChannel

ช็อปออนไลน์และออฟไลน์ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ บาห์เรน

ส่งออกสินค้าไทยไป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน

EAT บริการส่งออกแบบครบวงจรไปตะวันออกกลาง

THAI SOUQ DUBAI

Thai Souq แหล่งรวบรวมสินค้าและอาหาร ริมน้ำที่ Souk Al Marfa ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะ Deira ดูไบ ปัจจุบันมีร้านค้าเปิดให้บริการใน Thai Souq มากกว่า 50 ร้าน

THAI MART BAHRAIN

Thai Mart ห้างสรรพสินค้าไทยแห่งแรกในตะวันออกกลางมีร้านค้ามากกว่า 130 ร้านครอบคลุมพื้นที่ 6,700 ตร.ม. เป็นศูนย์กลางการค้าแบบครบวงจรสำหรับสินค้าและบริการของไทย

EAT Thai Market

EAT Thai Market แพลตฟอร์มการค้าส่งและค้าปลีก Omnichannel ในตะวันออกกลาง นำเข้าและจัดจำหน่ายมากกว่า 100 แบรนด์ให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก HORECA และผู้บริโภคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน

ความรู้เกี่ยวกับตะวันออกกลาง

Middle East Organic & Natural Products Expo Dubai 2024 – Thailand Pavilion

แพลตฟอร์มอันดับ 1 สำหรับสินค้าออร์แกนิคและสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติในภูมิภาค MENA จัดแสดงวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2024 จัดขึ้นที่ Dubai...

Continue reading