ข่าว, ความรู้ตะวันออกกลาง, ธุรกิจ & การลงทุน

Thai Trade Exhibition โอมาน 2024

The 5th Thai Trade Exhibition Oman 2024 จัดแสดงวันที่ 7 ถึง 11 พฤษภาคม 2024 จัดขึ้นที่ Oman Convention & Exhibition Centre (OCEC) – Hall 4 เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน

ข้อมูลการจัดงาน Show Details

ชื่อโครงการ: 5th Thai Trade Exhibition Oman 2024
กำหนดจัดงาน: วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2567
สถานที่จัดงาน: Oman Convention & Exhibition Centre (OCEC) – Hall 4, เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน
ผู้จัดงาน: Vega Intertrade and Exhibition LLC.

ทำไมต้องไปโอมาน

ประเทศโอมาน หรือ รัฐสุลต่านโอมาน ตั้งอยู่ตอนปลายตะวันออกเฉียงใต้ของ คาบสมุทรอาหรับ เป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก ปัจจุบันโอมานได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเป็นประเทศที่มีนโยบาย ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติที่เสรีมากที่สุดในอ่าวอาหรับ โอมานเป็นประเทศ คู่ค้าที่สำคัญเป็นอันดับสามของไทยในกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง ชาวโอมานมีความชื่นชอบและคุ้นเคยสินค้าและบริการจากประเทศไทย และนิยม เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก นอกจากนี้ ประเทศโอมานยังเป็นที่รู้จักในด้าน ความเป็นมิตรของผู้คน และการต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

เกี่ยวกับ Thai Trade Exhibition Oman

5th Thai Trade Exhibition Oman คือ งานแสดงสินคŒาอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ไม‹ว‹าจะเปšน อาหารสำเร็จรูป ของว‹าง เสื้อผŒา แฟชั่น ของขวัญ ของใชŒภายในบŒาน ของตกแต‹งบŒาน ของชำร‹วย สินคŒาหัตถกรรม และสินคŒาดŒานความงาม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑสปา เพื่อใหŒผูŒเขŒาชมงานจากทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำลังซื้อสูง รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย‹างเพลิดเพลิน อีกทั้งงานแสดงสินคŒานี้ยังเปšนเวทีในการแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรม ไทยกับผูŒคนทŒองถิ่น นี่จึงเปšนโอกาสสุดพิเศษที่ผูŒประกอบการไทยจะไดŒทำกำไรจากการ ขายสินคŒาและบริการอย‹างเต็มอิ่ม

ผู้เข้าชมงาน: ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และ ชาวเมืองโอมาน และประเทศใกล้เคียงที่ให้ความสนใจ

สินค้าและบริการของไทยที่เข้าร่วมงาน:

  • Lifestyle, Home Decoration, Gift, Souvenir
  • Jewelry
  • Beauty, Cosmetic, Spa, Wellness, Services,
  • Oud oil, Perfume
  • Food, Beverage, Snack, Ready to eat
  • Dried Food, Dried Fruits, Food Ingredients, Canned Food
  • Franchise, Hospital and Medical Service, SMEs, OTOP

Contact Us – เปิดจองแล้ว !! โอกาสของสินค้าไทยในตะวันออกกลาง สนใจร่วมออกงาน Thai Trade Exhibition Oman 2024 พื้นที่มีจำนวนจำกัด จองก่อนได้เลือกทำเลก่อน โอกาสทางการค้าผู้ประกอบการไทย เปิดตลาดตะวันออกกลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่ EAT x VEGA Exhibitor Services team:

LINE Official: @eatconnection (มี@)
https://line.me/R/ti/p/%40eatconnection

WhatsApp: (+66) 088-007-8972
https://wa.me/message/PPEBBR2KHHQBK1

Email: info@eatconnection.com