ความรู้ตะวันออกกลาง, ธุรกิจ & การลงทุน

ทำไมต้องส่งออกไป UAE?

ทำไมต้อง UAE?

ยูเออีตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการกระจายสินค้า เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคเอเชีย ยุโรป แอฟริการ และประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ เนื่องด้วยยูเออีมีทรัพยากรทางธรรมชาติคือน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้ประเทศมีรายได้จากการค้าขายน้ำมันซึ่งส่งผลให้ประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

จากการที่ยูเออีตั้งอยู่บนพื้นที่ทะเลทราย นอกจากการประมงแล้ว แหล่งอาหารจากการทำการเกษตรอื่นๆ ยูเออีจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรม อาหารไทยมีโอกาสที่จะสามารถขยายการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารมายังภูมิภาคนี้

นอกจากรายได้จากการส่งออกน้ำมันแล้ว ยูเออียังมีรายได้หลักที่มาจากการลงทุนในต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย และรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเมืองดูไบได้กำลังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายูเออีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการพัฒนาเมือง การขยายการนำเข้าผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้ยูเออีเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกจากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกได้เข้ามาทำธุรกิจในยูเออี

ในปี 2022 เมืองดูไบได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Dubai World Expo 2020 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภาคเทคโนโลยี และพลังงานยั่งยืนได้เข้ามามีโอการสนำเสนอกิจการ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2022 มีผู้เดินทางมาเยี่ยมชม Dubai World Expo 2020 24.1 ล้านคนจาก 178 ประเทศทั่วทุกมุมโลก ในระยะเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาทองสำหรับธุรกิจทั้งภาคผลิตภัณฑ์และบริการที่จะสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในยูเออี

เริ่มต้นส่งออกได้ตั้งแต่วันนี้ !!
UAE ตลาดใหม่ที่ไทยไม่ควรมองข้าม ส่งออกและกระจายสินค้าไปยังตะวันออกกลาง กับ EAT
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการส่งออกสินค้า จากประเทศไทยไปยังตะวันออกกลาง –  คลิก บริการส่งออกสินค้าไทย

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE Official: @eatconnection
https://line.me/R/ti/p/%40eatconnection

WhatsApp: +66 (0)88-007-8972
https://wa.me/message/PPEBBR2KHHQBK1

WeChat ID: eatconnection

Email: info@eatconnection.com