ความรู้เบียร์

บทบาทของมอลต์ในเบียร์

มอลต์คืออะไร

มอลต์คืออะไรกันแน่
คำว่า “มอลต์” หมายถึงธัญพืชที่ได้รับการงอกและอบแห้ง มอลต์สามารถผลิตขึ้นได้จากธัญพืช หลากหลายชนิด เช่น ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด หรือ ข้าวไรย์ เป็นต้น แต่ธัญพืชที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการทำมอลต์ คือข้าวบาร์เลย์ มอลต์แต่ละชนิดมีผลต่อสีและรสชาติของเบียร์

Malting คือกระบวนการ
Malting เป็นกระบวนการในการแปลงข้าวบาร์เลย์หรือธัญพืชอื่น ๆ เป็นมอลต์เพื่อใช้ในการหมักเบียร์ ข้าวบาร์เลย์ต้องผ่านกระบวนการ Malting เพื่อ เปลี่ยนเป็น “Malted Barley” มอลต์บาร์เลย์ หรือ “Malt” มอลต์ กระบวนการ Malting คือการแช่ข้าวบาร์เลย์ในน้ำเพื่อเริ่มกระบวนการงอกและหยุดการงอกด้วยความร้อน

มอลต์เพิ่มอะไรให้กับเบียร์?
นี่คือ 5 บทบาทหลัก ของ Malted Barley ในการหมักเบียร์

  1. มอลต์ให้สีกับเบียร์
  2. เพิ่มรสหวานและกลิ่นหอม
  3. มี Dextrins เพื่อช่วยเสริมเนื้อของตัวเบียร์
  4. ให้โปรตีนสำหรับการเกิดโฟม
  5. แหล่งน้ำตาลธรรมชาติเพื่อที่ให้ยีสต์เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ในการหมักเบียร์

สีและประเภทของเบียร์ขึ้นอยู่กับระดับของการอบมอลต์ ยิ่งอบมอลต์นานเท่าไหร่ สีเบียร์ก็ยิ่งเข้มขึ้นตามสีของมอลต์ที่อบ มอลต์ที่อบเล็กน้อยจะได้เบียร์ที่ สีจางๆ อ่อนๆ เช่น “Pale Ale” เพลเอล หรือ “Pilsner” พิลส์เนอร์ ส่วนมอลต์ที่อบนานขึ้นก็จะได้เบียร์ที่สีเข้มขึ้นเช่น “Stout” สเตาท์

Leave a Reply