ข่าว, ธุรกิจ & การลงทุน

งาน Organic & Natural Expo

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน Organic & Natural Expo

งานแสดงสินค้าอินทรีย์ ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคต่างๆ ทั้งผัก ผลไม้ เครื่องปรุง รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมาย จบครบทุกเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ออร์แกนิค ภายในงานพบผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 บูธ

คร้ังที่ 2 : Biofach Southeast Asia 2019 & Natural Expo Southeast Asia 2019
แนวคิด : Organic Gateway to Southeast Asia
ระหว่างวันที่ : 11 – 14 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดงาน : อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คร้ังที่ 1 : Biofach Southeast Asia 2018 & Natural Expo Southeast Asia 2018
แนวคิด :  Southeast Asia : Home of Organic
ระหว่างวันที่ : 12 – 15 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดงาน : อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คร้ังที่ 7​ : Organic & Natural Expo 2017
แนวคิด : ASEAN : Home of Organic
ระหว่างวันที่ : 27 – 30 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คร้ังที่ 6​ : Organic & Natural Expo 2016
แนวคิด : Organic Society สังคมอินทรีย์ ชีวิตดียั่งยืน
ระหว่างวันที่ : 28 – 31 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คร้ังที่ 5​ : Organic & Natural Expo 2015
แนวคิด : Organic Life ชีวิตอินทรีย์
ระหว่างวันที่ : 23 – 26 กรกฎาคม 2558
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คร้ังที่ 4​ : Organic & Natural Expo 2014
แนวคิด : Let’s Organic
ระหว่างวันที่ : 24 – 27 กรกฎาคม 2557
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คร้ังที่ 3​ : Organic & Natural Expo 2013
แนวคิด : Everyday Organic
ระหว่างวันที่ : 9 – 12 พฤษภาคม 2556
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คร้ังที่ 2​ : Organic & Natural Expo 2012
แนวคิด : Go Green Grow Organic
ระหว่างวันที่ : 24 – 27 พฤษภาคม 2555
สถานที่จัดงาน : อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คร้ังที่ 1​ : Organic & Natural Expo 2011
แนวคิด : Organic : Better Choice for Better Life
ระหว่างวันที่ : 5 – 7 สิงหาคม 2554
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Leave a Reply