ความรู้เบียร์

ขั้นตอนการผลิตเบียร์

การหมักเบียร์คืออะไร?

วิธีทำเบียร์
เรียนรู้กระบวนการผลิตเบียร์ทีละขั้นตอน

 

 1. Malting
  ขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตเบียร์เริ่มต้นด้วยการแปลงธัญพืชดิบเป็นมอลต์ จุดประสงค์ของการ Malting คือการแยกเอนไซม์เพื่อการผลิตเบียร์ ธัญพืชเช่นข้าวบาร์เลย์ต้องผ่านกระบวนการทำให้ข้าวงอก เช่นผ่านการอบให้ความร้อนตากแห้งและบดให้เมล็ดแตก

 2. Mashing
  กระบวนการถัดไปคือ Mashing การนำมอลต์บดหยาบต้มในน้ำ คล้ายกับการแช่ชาในน้ำ ธัญพืชจะถูกแช่ในน้ำร้อนแต่ไม่ถึงกับเดือด กระบวนการนี้จะกระตุ้นให้เอนไซม์ธรรมชาติสลายแป้งให้กลายเป็นน้ำตาล

 3. Lautering
  เอาน้ำที่ตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำตาลจากการ Mash มากรอง สิ่งที่ได้คือน้ำลักษณะเหลวเหนียวข้นหวานที่เรียกว่า Wort

 4. Wort Boiling
  นำ Wort มาต้มในกาต้มน้ำขนาดใหญ่ เติมฮ็อปและสารแต่งกลิ่นอื่น ๆ ในระหว่างการต้ม Wort เพื่อสร้างรสชาติและกลิ่น

 5. Fermentation
  หลังจากที่ Wort ถูกทำให้เย็นลง Wort จะถูกย้าย ไปใส่ในถังหมักและใส่ยีสต์ตามชนิดที่ต้องการ ยีสต์จะช่วยแปลงน้ำตาลใน Wort ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์

  ยีสต์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก

  – Top Fermentation
  Ale Yeasts (ยีสต์หมักลอยผิว)
  ในกรณีของ Ale Yeasts จะถูกหมักไว้ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 15 – 22 องศาเซลเซียส

  – Bottom Fermentation
  Lager Yeasts (ยีสต์หมักนอนก้น)
  ในกรณีของ Lager Yeasts จะถูกหมักไว้ที่อุณหภูมิเย็นประมาณ 4 – 10 องศาเซลเซียส

 6. Conditioning & Bottling
  Conditioning จะบ่งบอกถึงอายุของเบียร์ โดยย้ายเบียร์จากถังหมักแรกและนำมาหมักต่อในอีกถังหนึ่ง เพื่อเก็บบ่มเบียร์ให้สุกเพื่อให้มีรสชาติและเกิดการคาร์บอเนตหลังจากการบ่มแล้ว เมื่อเบียร์ที่หมักมีอายุพอเหมาะ เบียร์จะถูกนำมากรองและนำไปบรรจุในขวดบาร์เรลหรือกระป๋อง

Leave a Reply