เข้าร่วมกับ EatConnection ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1. กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่าง

Restaurant Details (รายละเอียดร้านอาหาร)


Select all that applies (เลือกทั้งหมดที่ใช้)
Select all that applies (เลือกทั้งหมดที่ใช้)
If offer delivery services (ถ้ามีบริการจัดส่ง)
บรรยายประวัติและเรื่องราวของร้านที่จะนำเสนอ

Contact Person Details (ข้อมูลผู้ติดต่อประสานงาน)


2. ส่งข้อมูลเพิ่มเติมของร้านอาหารมาได้ทางอีเมล info@eatconnection.com
 2.1 เมนูและราคา
 2.2 โลโก้ร้านอาหารและรูปภาพหน้าปก
 2.3 รูปภาพอาหาร (Optional)
 2.4 รูปภาพบรรยากาศร้านอาหาร (Optional)


3. ทางเราจะดำเนินการสร้างหน้าร้านอาหารออนไลน์ของคุณบน EatConnection

สั่งซื้อและจัดส่งอาหารออนไลน์

EatConnection ยังมีให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารออนไลน์สำหรับร้านอาหาร
หากคุณสนใจโปรดแจ้งให้เราทราบได้ทางอีเมล info@eatconnection.com

สร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตกับ EatConnection

EatConnection สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
EatConnection ให้เครื่องมือที่จะช่วยในการจัดการร้านอาหารของคุณ
ได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ทุกเวลาต้ังแต่การจัดการข้อมูลออนไลน์ไปจนถึงการดูแลการสั่งซื้ออาหาร

การตลาดออนไลน์

ขยายตลาดเข้าถึงลูกค้าใหม่

เพิ่มยอดขาย

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลา

นำเสนอในหลายภาษา

ทีมสนับสนุนและให้คำปรึกษา